Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil NZOP ke schválení

9. 2. 2017  projednal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v poslanecké sněmovně novelu zákona o pohřebnictví. Hlasovalo se o pozměňovacích návrzích. Ani jeden návrh neprošel, novela byla tedy doporučena ke schválení a byla poslána na druhé čtení v poslanecké sněmovně. Tohoto jednání se osobně účastnili předseda i místopředseda Unie pohřebních služeb.

TVIng. Jiří Haman na jednání
TV

 

Druhé čtení proběhne v úterý 28. 2. 2017 v rámci 55. schůzce Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR jako 2. bod.

Návrh pořadu 55. schůze PS

Aktuální stav projednávání novely zákona o pohřebnictví

 

Unie pohřebních služeb