Nově se můžete s milovanou osobou rozloučit novým dojemným způsobem a posunout tak obřad loučení na zdvořilejší a vlídnější úroveň. Díky smutečnímu videu dle vašeho výběru může obřad dostat velmi osobní atmosféru.
Krátký film je možné objednat v pohřebním ústavu nebo na webové stránce Smuteční řeč filmem . Tamtéž naleznete ukázky a informace o ceně.

Snímkem získáte alternativu smuteční řeči nebo třeba jen její doplněk ve formě příběhu poskládaného z fotografií a hudby, kterou vyberete.
Dotyčnou osobu si tímto snímkem můžete ale připomínat i při rodinných setkáních, výročích úmrtí a narození či na dušičky. Další možností využití vzpomínkového filmu je jeho rozeslání těm, kteří se smutečního obřadu nemohli účastnit.

Unie pohřebních služeb