Zvýšení úhrad přepravy k pitvě a z pitvy pojišťovnou – naše stanovisko k jehož vypracování jsme se zavázali v pracovní skupině MMR, předložené dne 14. 2. 2020.

Přehled platných právních předpisů

Rubrika obsahuje platné zákony a vyhlášky vztahující se k problematice pohřebnictví.

 • Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů (256/2001 Sb.)
 • Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení (277/2017 Sb.)
 • Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy (278/2017 Sb.)
 • Mezinárodní Ujednání  o přepravě mrtvol (44/1938 Sb.)
 • Dohoda o převozu těl zemřelých (22/2012 Sb.m.s.)

Ostatní právní předpisy

 • 372/2011 Sb.ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 479/2001 Sb.ZÁKON ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • 67/2006 Sb.ZÁKON ze dne 1. února 2006, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 122/2004 Sb.ZÁKON ze dne 20. února 2004 o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Základní informace pro pozůstalé
 • Žádost o vystavení Průvodního listu těla zemřelého
 • Vyhláška o Listu o prohlídce zemřeléhoInformace o vyhlášce o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky.
 • Informace o GDPR v pohřebnictví naleznete ZDE
Unie pohřebních služeb