Očkování pro pohřební služby a krematoria

Pracovníci pohřebních služeb a krematorií mají nově nárok na přednostní očkování proti nákaze covid-19. Na mimořádné schůzi dne 13. ledna 2021 o tom rozhodla Vláda ČR. Pro ověření profese bude třeba předložit potvrzení od zaměstnavatele. Očkování bude dobrovolné.

Vládní strategie počítá s přednostním očkováním vybraných skupin obyvatel. Rozhodujícími faktory jsou věk, zdravotní stav a pracovní zařazení. Na základě těchto kritérií jsou lidé bodově ohodnoceni v rámci tzv. rizikového skóre.

Čím je bodové skóre vyšší, tím dříve by k očkování mělo dojít. Nejvyšší bodové skóre má hodnotu 14, nejnižší 1. Všichni ostatní (nezařazení – bez rizikového skóre) přijdou na řadu až poté, a to na základě pořadí jejich registrace do rezervačního systému.

V první vlně jsou podle vládní tabulky očkováni klienti domovů pro seniory a dalších sociálních a zdravotních zařízení včetně léčeben dlouhodobě nemocných, lidé nad 80 let, epidemiologové pohybující se v terénu nebo zaměstnanci vězeňské služby pracující s covid pozitivními. Zaměstnanci pohřebních služeb a krematorií přijdou na řadu stejně jako akademičtí pracovníci vysokých škol až na konci druhé vlny očkování.

První vlna očkování

Skupina (rizikové skóre)

Počet osob

Ověření

– klienti domovů pro seniory
– domovů se zvláštním režimem
– domovy pro osoby se zdrav. postižením
– klienti odlehčovacích služeb v pobyt. formě
(rizikové skóre 14)

70.892

poskytovatel péče

– hospitalizovaní v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče (14)

29.215

poskytovatel péče

– věk 90 a více let (13)

64.000

občanský průkaz

– věk 85 až 89 let (13)

142.000

občanský průkaz

– věk 80 až 85 let (13)

234.000

občanský průkaz

– zdravotničtí pracovníci (11)
– studenti lékařských fakult a dobrovolníci z nemocnic či odběrových míst
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření
– zaměstnanci MVČR v uzavřených objektech se zřízenou karanténou covid-19
– zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR pracující s covid pozitivními

250.000

potvrzení zaměstnavatele / služební průkaz

– zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdrav. postižením v kontaktu s uživateli
– příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb

48.130

poskytovatel péče

Druhá vlna očkování

Skupina (rizikové skóre)

Počet osob

Ověření

– aktuálně hospitalizovaní nad 65 let
– aktuálně hospitalizovaní chroničtí pacienti s rizikovými faktory

poskytovatel zdravotní péče

– pracovníci nepostradatelní pro chod nemocnic (5)

2000

potvrzení zaměstnavatele

– zásadní zaměstnanci kritické infrastruktury (5)

50.000

potvrzení bezpečnostního ředitele

– příslušníci Armády ČR a ministerstva obrany (5)

15.000

služební průkaz

– ostatní zaměstnanci sociální péče v kontaktu s klienty (5)

40.821

potvrzení zaměstnavatele

– zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez kontaktu s klienty (5)

23.012

potvrzení zaměstnavatele

– osoby ve věku 75 až 79 let (5)

408.000

občanský průkaz

chroničtí pacienti s vyšší prioritou (5):
– diabetes (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
– obezita s BMI nad 35
– závažné dlouhodobé onemocnění plic (v péči specializované ambulance nebo léčba podáváním kyslíku v domácím prostředí)
– závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (v péči specializované ambulance nebo na dialýze)
– závažné dlouhodobé onemocnění jater (v péci specializované ambulance)
– nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému
– po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně
– závažné dlouhodobé onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie apod.)
– vysoký krevní tlak léčený dvěma a více farmaky
– závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém

1,4 milionu

lékařská zpráva

– osoby ve věku 70 až 74 let (4)

602.000

občanský důkaz

chroničtí pacienti – nižší priorita (4):
– intelektová nedostatečnost, vývojová porucha a porucha mobility, která ovlivňuje schopnost dodržovat protiepidemická opatření
– vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu
– léčba nebo onemocnění oslabující imunitní systém
– osoba pravidelně či dlouhodobě pečující o rizikovou osobu

100.000

lékařská zpráva

– osoby ve věku 65 až 69 let (3)

679.000

občanský průkaz

– ostatní pracovníci kritické infrastruktury (3)

50.000

potvrzení zaměstnavatele

– Policie ČR, městská a obecní policie (2)

47.626

služební průkaz

– Hasičský záchranný sbor ČR (2)

11.007

služební průkaz

– Vězeňská služba ČR (2)

5000

služební průkaz

– pracovníci mateřských škol a dětských skupin (2)

58.900

potvrzení zaměstnavatele

– pracovníci základních škol (2)

117.280

potvrzení zaměstnavatele

– pracovníci speciálních škol (2)

17.760

potvrzení zaměstnavatele

– pracovníci středních škol, VOŠ a konzervatoří (2)

62.240

potvrzení zaměstnavatele

– pracovníci dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče (2)

6480

potvrzení zaměstnavatele

– akademičtí pracovníci vysokých škol (1)

26.605

potvrzení zaměstnavatele

– pracovníci pohřebních služeb a krematorií (1)

5000

potvrzení zaměstnavatele

 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Unie pohřebních služeb