Reakce na výzvu pánů Mangla, Rambouska a Kopala z ASPS ČR

Před pár dny se nám do rukou dostal velmi nepříjemná výzva pánů Mangla, Rambouska a Kopala z ASPS ČR. Dovolujeme si tímto způsobem otevřeně odpovědět na výzvu, kterou členové Sdružení pohřebnictví obdrželi dne 15.11.2016.
Bohužel nám forma, s jakou je tato výzva psaná, ani zdaleka nepřipomíná prosbu o pomoc (kterou ve skutečnosti je), ale spíše soubor autoritativních praktik, patřících do doby již naštěstí dávno minulé, obsahující mimo jiné i výhrůžky. Takovéto jednání přijde nám, zástupcům Unie pohřebních služeb, zarážející a znepokojivé.

Otevřenou formu dopisu volíme zcela záměrně, neboť osobně pokládáme za důležité se k něčemu takovému vyjádřit veřejně.

Otevřenou odpověď na výzvu si můžete přečíst zde.

Unie pohřebních služeb