Prohlášení společnosti SETORA spol s.r.o.

Zde naleznete certifikát jakosti společnosti SETORA spol s.r.o. Veškeré výrobky společnosti jsou v souladu s normou ČSN 49 3160 Rakve. Dále jsou veškeré rakve této společnosti v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a splňují tak požadavky na konečné rakve.

Unie pohřebních služeb