Ochranné pracovní prostředky – dočkáme se?

Jsem velmi potěšen, že ministerstvo pro místní rozvoj vzalo naše urgence o nutnosti řešení problému s nedostatkem OOPP vážně a počínaje dnešním dnem 23.3.2020 by mělo být možné žádat HZS o jejich příděl ze zásob pro IZS.

Tento proces urychlila i dnešní avizovaná reportáž televize PRIMA s předsedou UNIE POHŘEBÍCH SLUŽEB, z. s. a jednatelem společnosti PEGAS CZ, s.r.o. panem Ing. Jiřím Hamanem odvysílaná v hlavních zprávách.  I když výsledná reportáž byla obsahově nakonec poměrně sestříhaná, zaznělo to nejdůležitější. Fakt, že pohřební služby, které nebudou vybaveny odpovídajícími OOPP, můžou zcela odmítat výjezdy do rodin. Pohřební služba nemůže vědět, zda daná rodina je, či není v karanténě a pracovníci pohřebních služeb jsou tak vystavení vysokému riziku možné nákazy od rodinných příslušníků zesnulého a to bez ohledu na příčinu úmrtí. V ČR v současné době naštěstí máme jediné úmrtí s COVID-19 a to ve FN Na Bulovce. V současnosti je tak pro pohřební služby běžný výjezd do rodiny paradoxně největším rizikem.

Jak již bylo zmíněno zatím jediný převoz zesnulého s COVID-19 byl uskutečněn v rámci areálu Nemocnice Na Bulovce a to sanitářsko-patologickou společností JOURNAL PLUS, s.r.o, která je členem UPS. Podle informací které máme k dispozici, byl převoz uskutečněn z lůžka, v hygienickém vaku a pracovníci JOURNAL PLUS, s.r.o. byli vybaveni odpovídajícími OOPP – tedy: jednorázový celotělový overal, ochranné brýle nebo obličejový štít, respirátor kategorie FFP3 a ochranné rukavice. Stejné vybavení je tak neprodleně potřebné i pro pohřební služby.

JUDr. Richard Štainc
Místopředseda UPS

Unie pohřebních služeb