Doporučení pro zacházení s tělem zesnulého, při podezření na nákazu koronavirem.

Podle námi oslovených institucí se COVID-19 (koronavirus) nepovažuje za vysoce nakažlivou nemoc dle zákona o pohřebnictví. I tak se ale jedná o infekční chorobu a je potřeba dbát zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření. Zejména se jedná o hygienické rukavice – ideálně dva páry najednou a použití ochranných roušek. Rovněž doporučujeme používat speciální dezinfekční prostředky v provozovnách a to zejména pro kovové předměty jako jsou kliky všech dveří a podobně. Pozor na chlorové čističe typu savo, které na koronavirus nefungují! Pro hygienu rukou je možné použít desinfekční gely na bázi alkoholu.

Dle vyjádření MUDr. Jiřího Hladíka, primáře soudního lékařství FNKV se virus v těle považuje za aktivní 6 hodin po úmrtí. Důležité je ale upozornit, že se jedná o kapénkovou infekci šířenou zejména tělními tekutinami nebezpečí nákazy „vzduchem“ je tak při manipulaci s tělem zemřelého minimální.

Dbejte prosím zvýšeného bezpečnostního rizika a nepodceňujte používání ochranných pomůcek!

Ing. Jiří Haman
předseda UPS

Unie pohřebních služeb