Unie pohřebních služeb

Reakce na otevřený dopis Asociace pohřebních služeb v ČR z.s.

 

Před časem se k rukám Unie pohřebních služeb dostal otevřený dopis od pana Mangla a pana Rambouska, tedy představitelů Asociace pohřebních služeb (dále také “APS”), který byl adresován paní ministryni Karle Šlechtové. Nejdříve jsme mu vzhledem k jeho obsahu a formě nevěnovali přílišnou pozornost, ale nakonec jsme se rozhodli pro oficiální reakci za Unii pohřebních služeb z.s. rovněž ve formě otevřeného dopisu.

Sdělení APS je pro nás nejen zcela nepřijatelné, ale především uvedená a zcela nepodložená obvinění konkrétních osob a zesměšňování MMR jako takového, považujeme za nanejvýš nevhodné, urážející a zcela vypovídající o celkové úrovni zmíněné Asociace pohřebních služeb.

Unie pohřebních služeb